Time Teaches Me to Love Season 1 EP13

เพื่อครอบคลุมค่าใช้สอยของโรงหมอให้กับน้องชายที่เจ็บไข้น้อยของคุณหลินลู (ซ่งยี่เร่) ที่เซ่อซ่าแล้วก็สวยเข้าลงลายลักษณ์อักษรความเชื่อมโยงกับซีอีโอชาวชิอันเหลียนเสน (Yan Yu Hao) Lin Lu ผู้ที่ทำหน้าที่ก่อนจะคิดทดลองขอบเขตของ Lian Sen โดยไม่เจตนาโดยไม่เจตนา

facebook comment--->