The Mechanism | Season 2 ตอนที่8

The Mechanism | Season 2 ตอนที่8

เรื่องฉาวโฉ่อื้ออึงในบราซิลระหว่างการสอบสวนการฉ้อโกงของรัฐบาลที่ถูกใส่ความผ่าน บริษัท น้ำมันแล้วก็การก่อสร้าง ได้รับแรงกระตุ้นจากสถานะการณ์จริง

facebook comment--->