The Mechanism | Season 1

The Mechanism | Season 1

เรื่องฉาวโฉ่อึกทึกในบราซิลระหว่างการไต่สวนการโกงของรัฐบาลที่ถูกกล่าวโทษผ่าน บริษัท น้ำมันและก็การก่อสร้าง ได้รับแรงจูงใจจากสถานะการณ์จริง

The Mechanism | Season 1 ตอนที่1

The Mechanism | Season 1 ตอนที่2

The Mechanism | Season 1 ตอนที่3

The Mechanism | Season 1 ตอนที่4

The Mechanism | Season 1 ตอนที่5

The Mechanism | Season 1 ตอนที่6

The Mechanism | Season 1 ตอนที่7

facebook comment--->