The Mechanism | Season 1 ตอนที่2

The Mechanism | Season 1 ตอนที่2

เรื่องฉาวโฉ่อึกทึกในบราซิลระหว่างการไต่สวนการโกงของรัฐบาลที่ถูกกล่าวโทษผ่าน บริษัท น้ำมันและก็การก่อสร้าง ได้รับแรงจูงใจจากสถานะการณ์จริง

facebook comment--->