The Legend of White Snake EP 5

null

จากการกระทำของคนที่มีเลศนัยวิญญาณงูโบราณใช้ร่างมนุษย์เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนโกง แน่ใจว่าคุณกำลังทำสิ่งที่โลกถูกใจ Bai Su Zhen ท้าทายให้Xu Xuan แข่งความชำนาญ แม้กระนั้นสิ่งที่จะเริ่มขึ้นเมื่อการแข่งขันชิงชัยที่ถึงใจถึงอารมณ์เร็วนี้ๆก็แปลงเป็นความคลั่งไคล้ จำเป็นต้องพบเจอกับการต้านทานจากทุกด้านความรักของ Bai Su Zhen แล้วก็ Xu Xuan ถูกนำไปทดลองอีกรอบแล้วครั้งเล่า

 

facebook comment--->