The Crossing | Season 1 ตอนที่9

ผู้อพยพจากประเทศที่ถูกการรบเริ่มเผยตัวเพื่อสืบเสาะหาที่กำบังภัยในเมืองอเมริกัน มีก็แค่ประเทศที่คนกลุ่มนี้มาจากเป็นอเมริการวมทั้งการสู้รบที่พวกเขากำลังหนีไปเป็น 250 ปีในอนาคต นายอำเภอท้องที่ที่มียุคเก่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลตรงกลางและแม่สำหรับเพื่อการค้นหาลูกผู้หญิงผู้หลบภัยที่หายไปของคุณขับขี่รถสัญลักษณ์นี้ด้วยการคบคิดที่น่าฉงนใจที่ศูนย์

facebook comment--->