The Crossing | Season 1 ตอนที่3

ผู้อพยพจากประเทศที่ถูกการรบเริ่มเผยตัวเพื่อสืบเสาะหาที่กำบังภัยในเมืองอเมริกัน มีเพียงประเทศที่กลุ่มคนเหล่านี้มาจากเป็นอเมริกาแล้วก็การสู้รบที่พวกเขากำลังหนีไปเป็น 250 ปีในอนาคต นายอำเภอท้องที่ที่มีอดีตสมัยเป็นตัวแทนของรัฐบาลตรงกลางและจากนั้นก็แม่สำหรับเพื่อการค้นหาบุตรีผู้อพยพที่หายไปของคุณขับขี่รถสัญลักษณ์นี้ด้วยการคบคิดที่น่าอัศจรรย์ที่ศูนย์

facebook comment--->