The Crossing | Season 1 ตอนที่1

ผู้อพยพจากประเทศที่ถูกการรบเริ่มเผยตัวเพื่อแสวงหาที่กำบังภัยในเมืองอเมริกัน มีก็แค่ประเทศที่คนกลุ่มนี้มาจากเป็นอเมริการวมทั้งการสู้รบที่พวกเขากำลังหนีไปเป็น 250 ปีในอนาคต นายอำเภอท้องที่ที่มีสมัยเก่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลตรงกลางและก็แม่สำหรับการค้นหาบุตรหญิงผู้หลบภัยที่หายไปของคุณขับขี่รถสัญลักษณ์นี้ด้วยการคบคิดที่น่าอัศจรรย์ที่ศูนย์

facebook comment--->