The Chosen One Season 1 EP 3

ในการเสนอราคาเพื่อขอความช่วยเหลือLúciaท้าทายผู้นำศาสนาเพื่อรักษาผู้ที่ไม่เชื่อ แต่การรักษานั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อโลกภายนอกกดเข้า

facebook comment--->