The Boys Season 1 EP 4

ในตอนพิเศษของ The Boys …หนึ่งชั่วโมงของความกล้าหาญ, รางน้ำฝน, hijackings บนเครื่องบิน, ความบ้าคลั่ง, ผีและหญิงที่น่าสนใจคนหนึ่ง โอ้และหัวใจมากมาย – ทั้งในแง่ความรู้สึกและในความหมายที่เต็มไปด้วยเลือด

facebook comment--->