The Boys Season 1 EP 3

มันคือการแข่งขันของศตวรรษ A-Train เทียบกับ Shockwave เพื่อชิงตำแหน่งชายที่เร็วที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันพวกเด็ก ๆ ก็กลับมารวมกันอีกครั้งและรู้สึกดีมาก

facebook comment--->