Proven Innocent ภารกิจคืนความยุติธรรม Season 1 EP 6

กลุ่มป้องกันความไม่เป็นธรรมยอมรับกรณีเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตกรรมแม่ของเธอ Madeline เผชิญกับละครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่เขาพยายามหยุดสูบลมให้ทันกับความสัมพันธ์ของเธอกับดีแลนและสอบสวนข่าวที่น่าตกใจ

facebook comment--->