Proven Innocent ภารกิจคืนความยุติธรรม Season 1 EP 5

ทีมถูกฉีกขาดเมื่อผู้มีอำนาจเผด็จการสีขาวร้องขอให้ Injustice Defense Group ได้รับความเชื่อมั่นผิด ๆ

facebook comment--->