Proven Innocent ภารกิจคืนความยุติธรรม Season 1 EP 13

ด้วยอิสระในการเดิมพันของ Madeline การป้องกันของ Easy ก็พุ่งชนถนน ทีมจะต้องรวมตัวกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาการฆาตกรรมของโรสแมรี่ครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหมดเวลา ในขณะเดียวกันเมื่อปอดใกล้เข้ามาก็มีหลักฐานใหม่และศัตรูเก่าเข้ามาเล่น

facebook comment--->