Into the Badlands | Season 3

ในดินแดนที่ถูกควบคุมโดยเจ้าขุนมูลนายศักดินาทหารผู้มีอิทธิพลแล้วก็เด็กน้อยเริ่มการเดินทางผ่านดินแดนอันตรายเพื่อค้นหาการรู้แจ้งศิลป์การต่อสู้แบบแนวโค้งชนิดนี้มีพื้นฐานมาจากนิทานจีนคลาสสิกด้านตะวันตก

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 1

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 2

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 3

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 4

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 5

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 6

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 7

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 8

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 9

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่ 10

facebook comment--->