Into the Badlands | Season 3 ตอนที่9

ในดินแดนที่ถูกควบคุมโดยเจ้าขุนมูลนายศักดินาทหารผู้มีอำนาจแล้วหลังจากนั้นก็เด็กน้อยเริ่มการเดินทางผ่านดินแดนอันตรายเพื่อค้นหาการรู้แจ้งศิลปการต่อสู้แบบแนวโค้งจำพวกนี้มีพื้นฐานมาจากนิทานจีนคลาสสิกทางด้านตะวันตก

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่1

facebook comment--->