Into the Badlands | Season 3 ตอนที่7

ในดินแดนที่ถูกควบคุมโดยเจ้าขุนมูลนายศักดินาทหารผู้มีอิทธิพลแล้วก็เด็กน้อยเริ่มการเดินทางผ่านดินแดนอันตรายเพื่อค้นหาการรู้แจ้งศิลป์การต่อสู้แบบแนวโค้งชนิดนี้มีพื้นฐานมาจากนิทานจีนคลาสสิกด้านตะวันตก

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่7

facebook comment--->