Into the Badlands | Season 3 ตอนที่6

ในดินแดนที่ถูกควบคุมโดยเจ้าขุนมูลนายศักดินาทหารผู้มีอำนาจและเด็กน้อยเริ่มการเดินทางผ่านดินแดนอันตรายเพื่อค้นหาการรู้แจ้งศิลปการต่อสู้แบบแนวโค้งประเภทนี้มีพื้นฐานมาจากนิทานจีนคลาสสิกทางด้านตะวันตก

Into the Badlands | Season 3 ตอนที่6

facebook comment--->