deadly class | Season 1

ติดตามวัยรุ่นที่ไม่สนใจที่ถูกกฏเกณฑ์เข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มือสังหาร การดูแลและรักษารหัสด้านศีลธรรมของเขาในตอนที่รอดตายจากหลักสูตรที่โหดร้ายทารุณกรุ๊ปสังคมที่เลวทรามรวมทั้งความไม่เที่ยงของวัยรุ่นของเขาเองบางทีอาจมีอันตรายถึงชีวิต

deadly class | Season 1 ตอนที่1

deadly class | Season 1 ตอนที่2

deadly class | Season 1 ตอนที่3

deadly class | Season 1 ตอนที่4

deadly class | Season 1 ตอนที่5

deadly class | Season 1 ตอนที่6

deadly class | Season 1 ตอนที่7

deadly class | Season 1 ตอนที่8

deadly class | Season 1 ตอนที่9

deadly class | Season 1 ตอนที่10

facebook comment--->