deadly class | Season 1 ตอนที่8

deadly class | Season 1 ตอนที่8

ติดตามวัยรุ่นที่เฉยเมยที่ถูกหลักเกณฑ์เข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มือสังหาร การดูแลและรักษารหัสทางด้านศีลธรรมของเขาในตอนที่มีชีวิตรอดจากหลักสูตรที่ป่าเถื่อนกรุ๊ปสังคมที่โหดร้ายรวมทั้งความไม่เที่ยงของวัยรุ่นของเขาเองบางทีอาจมีอันตรายถึงชีวิต

facebook comment--->