deadly class | Season 1 ตอนที่7

deadly class | Season 1 ตอนที่7

ติดตามวัยรุ่นที่ไม่สนใจที่ถูกมาตรฐานเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มือสังหาร การดูแลและรักษารหัสด้านศีลธรรมของเขาเวลาที่มีชีวิตรอดจากหลักสูตรที่ไร้มนุษยธรรมกรุ๊ปสังคมที่ทรามและก็ความไม่เที่ยงของวัยรุ่นของเขาเองบางทีอาจเป็นโทษถึงชีวิต

facebook comment--->