DC’s Legends of Tomorrow | Season 2 ตอนที่6

DC’s Legends of Tomorrow | Season 2

เมื่อวีรบุรุษผู้เดียวไม่พอ … โลกอยากได้ตำนาน เมื่อมองเห็นอนาคตแล้วเขาจะมานะพยายามคุ้มครองปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่คิด Rip Hunter เดินทางผ่านระยะเวลาได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมกรุ๊ปที่แตกต่างกันของทั้งยังวีรบุรุษและจากนั้นก็ผู้ร้ายที่จะเจอหน้ากับภัยรุกรามที่ไม่หยุดยั้ง แต่ตลอดระยะเวลาเอง กลุ่ม ragtag นี้สามารถเอาชนะภัยรุกรามอมตะที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักได้ไหม?

facebook comment--->