DC’s Legends of Tomorrow | Season 2 ตอนที่2

DC’s Legends of Tomorrow | Season 2

เมื่อวีรบุรุษผู้เดียวไม่เพียงพอ … โลกอยากได้ตำนาน เมื่อมองเห็นอนาคตแล้วเขาจะมานะพยายามปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่คิด Rip Hunter เดินทางผ่านระยะเวลาได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมกรุ๊ปที่แตกต่างของทั้งวีรบุรุษแล้วก็ผู้ร้ายที่จะเจอหน้ากับภัยรุกรามที่ไม่หยุดยั้ง ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาเอง กลุ่ม ragtag นี้สามารถเอาชนะภัยรุกรามอมตะที่ไม่ราวกับสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักได้ไหม?

facebook comment--->