DC’s Legends of Tomorrow | Season 2 ตอนที่15

DC’s Legends of Tomorrow | Season 2

เมื่อวีรบุรุษคนเดียวน้อยเกินไป … โลกอยากได้ตำนาน เมื่อเห็นอนาคตแล้วเขาจะมานะพยายามคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่คิด Rip Hunter เดินทางผ่านช่วงเวลาได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมกลุ่มที่ต่างกันของอีกทั้งวีรบุรุษแล้วหลังจากนั้นก็คนร้ายที่จะเจอหน้ากับภัยคุกคามที่ไม่หยุดยั้ง แม้กระนั้นตลอดเวลาเอง กรุ๊ป ragtag นี้สามารถเอาชนะภัยคุกคามอมตะที่ไม่อย่างกับสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักได้ไหม?

facebook comment--->