DC’s Legends of Tomorrow | Season 2 ตอนที่13

DC’s Legends of Tomorrow | Season 2

เมื่อวีรบุรุษคนเดียวน้อยเกินไป … โลกอยากได้ตำนาน เมื่อเห็นอนาคตแล้วเขาจะมานะพยายามคุ้มครองไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่คิด Rip Hunter เดินทางผ่านขณะได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมกลุ่มที่ต่างกันของทั้งยังวีรบุรุษแล้วหลังจากนั้นก็คนร้ายที่จะเจอหน้ากับภัยคุกคามที่ไม่หยุดยั้ง แต่ว่าตลอดเวลาเอง กรุ๊ป ragtag นี้สามารถเอาชนะภัยคุกคามอมตะที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักได้ไหม?

facebook comment--->