DC’s Legends of Tomorrow | Season 1 ตอนที่15

DC’s Legends of Tomorrow | Season 1 ตอนที่15

เมื่อวีรบุรุษผู้เดียวไม่พอ … โลกอยากได้ตำนาน เมื่อมองเห็นอนาคตแล้วเขาจะเพียรพยายามคุ้มครองไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่คิด Rip Hunter เดินทางผ่านระยะเวลาได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมกรุ๊ปที่แตกต่างของทั้งยังวีรบุรุษแล้วก็ฆาตกรที่จะเจอหน้ากับภัยรุกรามที่ไม่หยุดยั้ง แต่ว่าตลอดระยะเวลาเอง กลุ่ม ragtag นี้สามารถเอาชนะภัยรุกรามอมตะที่ไม่ราวกับสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักได้ไหม?

facebook comment--->