Chernobyl Season 1

บทละครเรื่องจริงของหนึ่งในหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อุบัติเหตุนิวเคลียร์จากหายนะที่เชอร์โนบิล เรื่องราวของชายหญิงผู้กล้าหาญผู้เสียสละเพื่อปกป้องยุโรปจากภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง

Chernobyl Season 1 EP 1

Chernobyl Season 1 EP 2

Chernobyl Season 1 EP 3

Chernobyl Season 1 EP 4

Chernobyl Season 1 EP 5

facebook comment--->