Carnival Row Season 1 EP 5

Philo ให้คำปรึกษา Haruspex ในความพยายามที่จะหาเบาะแสเกี่ยวกับฆาตกร บทความสั้นเติบโตใกล้ชิดกับครอบครัวใหม่ของเธอ เมื่อกลับถึงบ้านของโจนาห์พ่อแม่ของเขาจับตาดูเขามากขึ้นในขณะที่ผู้เล่นใหม่ทำการสาดในรัฐสภา อิมโมเจ็นนำ Agreus เข้าสู่แวดวงของเธอ

facebook comment--->