Black Spot จุดดับสยอง Season 1 EP 8

ความจริงเกี่ยวกับแมเรียนในที่สุดก็มาถึงพื้นผิว เบอร์ทรานด์ได้รับความรุนแรง ลอเรนและคอร่าติดอยู่ในอันตราย

facebook comment--->